Social Tandpleje logo

Socialtandplejen

Næstved Kommunes sociale tandplejeklinik er placeret i Café Håbet, Engvej 22.

Her tilbydes gratis tandpleje til kommunens allermest udsatte borgere. 

Læs mere om hvem der kan tilbydes behandlingen nedenfor og læs mere om lovgivningen bag her

Social Tandplejeklinik

I Café Håbet har vi en Social Tandplejeklinik, der er etableret i samarbejde med Tandplejen i Næstved Kommune. Socialtandplejens målsætning er at bidrage til at kommunens allermest socialt udsatte borgere, opnår en forbedret tandsundhed uden symptomer og med mulighed for genopbygning af tandsættet.

Hvem kan modtage behandling?

Tandplejeklinikken tilbyder behandling til Kommunens mest udsatte borgere, herunder borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder også borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Det er en forudsætning for at modtage tilbud om Socialtandpleje, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud tilbud i Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Praksis-tandplejen.

Borgeren skal ud fra en tandlægefaglig vurdering have et konkret behandlingsbehov.

Tilmelding

Visitation og tilmelding til Socialtandplejen sker i et samarbejde mellem Tandplejen og Center for Socialt Udsatte.

Visitationen finder sted via kommunens tilbud for socialt udsatte (herberger, bofællesskaber, forsorgshjem, gadeteams) og Tandplejens nye klinik på: Værestedet Cafe’ Håbet, Engvej 22, hvor også selve tandbehandlingen foregår.

Behandlinger

I Socialtandplejen tilbydes to typer behandlinger: Akut tandbehandling og funktions­opbyggende behandling.

  • Akut smertelindrende tandbehandling: Formålet er at afhjælpe smerter, infektioner, hævelser, skader på tænder eller andre akutte tilstande.
  • Funktionsopbyggende behandling: Formålet med funktionsopbyggende behandling, er at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på f.eks. fortænder, som opleves socialt uacceptabel.

Det er gratis at blive behandlet i Socialtandplejen.