Botræningsboliger – K16

Boligerne i Kindhestegade 16, i daglig tale omtalt som K16, er udslusningsboliger under servicelovens §110 og er en afdeling under Forsorgshjemmet i Næstved. K16  ligger centralt placeret i Næstved by, med plads til 10 beboere.  K16 kan ses som et opgangsfællesskab og er delt op i to huse, med et forhus og et baghus. I forhuset er der på første sal en afdeling med to værelser med fælles køkken, bad og wc. Anden sal har tre værelser med fælles køkken, bad og wc. Baghuset har på første sal tre værelser med fælles køkken, bad & wc. På andel sal forefindes to selvstændige lejligheder hvor der typisk bor beboere med samkvem med deres børn. Det er også muligt at bo i en af disse lejligheder ved udgangen af opholdet i K16.

Hovedformålet med opholdet i K16 er at opnå en parathed til egen bolig. Dette tager udgangspunkt i den enkeltes plan der ligges forud for opholdet. Vi lægger stor vægt på at skabe et hus som lægger op til virkeligheden i egen bolig. Vi sætter pris på aktivt medborgerskab og forventer et gensidigt samarbejde. Vi ser mennesket som et helt menneske og tror som udgangspunkt at alle kan opleve succes. Vi lægger stor værdi i at yde den bedste støtte og vejledning til beboerne under opholdet. Vi samarbejder med andre bostøtteformer og bestræber os på at udvikle og finde ny viden indenfor bostøtte-området. Hovedformålet med at bo i K16 er, at den enkelte beboer bliver klædt på til at klare sig selvstændigt i egen bolig. Det kan være flere forskellige problemstillinger:

  • Manglende netværk – ensomhed
  • Usikkerhed omkring udflytning – angst
  • Træne sig selv i at bo for sig selv, inden egen bolig. Det kan være:
  • Indkøb
  • Madlavning
  • Jobcenter
  • Økonomi
  • Hjælp til at reducere misbrug
  • Hjælp til at komme ud i det gode liv generelt
  • Hjælp til det offentlige system

Visitation
Visitationen til K16 sker igennem Forsorgshjemmet Næstved. Det forgår ved at der bliver udarbejdet en opholdsplan hvori K16 kan indgå.
Der arbejdes ligeledes hen imod at den enkelte beboer gøres klar til at flytte i udslusningen. Vi arbejder fortrinsvis alle hverdage i dagvagt. K16 er ikke døgnbemandet, men vi planlægger vores arbejdstid ud fra husets og beboernes behov.

Kontakt


Kindhestegade 16
4700 Næstved

Kontaktpersoner i K16:

Tina mobil: 3066 3489

Stig mobil: 2545 0492

Hvis der er akut brug for hjælp, udenfor normal arbejdstid, kan beboere kontakte Forsorgshjemmets døgnbemandede telefon 5588 2171.


Del siden