Opsøgende Gadeteam

Er du hjemløs og har brug for hjælp og støtte, men føler dig langt fra det etablerede hjælpesystem? Så kan vores opsøgende Gadeteam hjælpe dig.

Gadeteamets medarbejdere er til stede i gademiljøet og har tid, mod og rummelighed til dig – uanset hvor uoverskuelig og håbløs din livssituation måtte være. Gadeteamet kan også hjælpe dig, hvis du har en bolig, men er funktionelt hjemløs og ikke kan opholde dig i din bolig. Desuden hvis du er er i fare for at miste din bolig pga. komplekse problemstillinger i din samlede livssituation.

Støtten foregår på dine præmisser, d.v.s. at vi respekterer:

  • at der er forskellige måder at leve på
  • at du til hver en tid har ret til at bestemme over dit eget liv
  • at ordningen er et frivilligt tilbud som du til enhver tid kan frasige dig
  • at du kan bevare fuld anonymitet

Hjælp og støtte fra vores Gadeteam er ikke betinget af krav om handleplaner og udviklingsmål, men fungerer som en uformel løbende støtte, der bygger på samvær og tillid og på de konkrete hjælpe opgaver, som du i fællesskab med Gadeteamet mener kan bringe dig nærmere en overskuelig livssituation.

Hvad kan Gadeteamet hjælpe med?
Gadeteamet kan bla. hjælpe med råd og vejledning i forhold til fx kontanthjælp, sygedagpenge og/eller ansøgninger om enkeltydelser eller hjælpemidler hos kommunen. Gadeteamet kan også hjælpe dig med at skaffe en bolig, eller en plads på et forsorgshjem når og hvis du ønsker dette. Derudover fungerer Gadeteamet også som en hjælp og støtte til dig, der har brug for hjælp til at mestre forskellige udfordringer i hverdagen, som du er med til at definere og sætte ord på.

Er du bekymret for et medmenneske?
Kender du nogen som er hjemløs, eller ikke formår at opholde sig i eget hjem? Hvor vedkommende lever isoleret og har svære problemer i sin hverdag fx på grund af misbrug og/eller psykisk lidelse? Har personen brug for hjælp, men er ikke i stand til selv at opsøge hjælpen? Ret henvendelse via vores digitale selvbetjeningsløsning  (kræver NemID) eller kontakt en gadeplansmedarbejder telefonisk.

Er du bekymret for et medmenneske?

Kontakt


Gadeplansmedarbejder Morten
Telefon: 2545 0296

Gadeplansmedarbejder Camilla
Telefon: 2462 8014

Afdelingsleder Christina Skovly Oder
Telefon: 5588 1496

Ret henvendelse via vores
digitale selvbetjeningsløsning  (kræver NemID)

Find vej


Gadeteamet arbejder med udgangspunkt i værestedet Café Håbet, Engvej 22, 4700 Næstved.


Del siden