Center for Socialt Udsatte Næstved

Center for Socialt Udsatte Næstved er en social virksomhed under Næstved kommunes Handicap- og Psykiatriområde. Vores målgruppe er socialt udsatte borgere, med komplekse problemstillinger. Herunder hjemløshed, misbrug, psykisk/fysisk sygdom, social isolation, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet mv.

Centerets menneskesyn er humanistisk, hvorfor det er væsentligt for os at møde socialt udsatte borgere, hvor de er. Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med at styrke borgernes evne, såvel som deres motivation, til at tage ansvar for eget liv.

Vi ønsker at udvikle os i takt med det omgivende samfund, således at vi i videst muligt omfang kan imødekomme borgernes og den øvrige omverdens krav og behov; ligesom vi meget gerne samarbejder på tværs af forvaltninger, kommuner og sektorer, for ad den vej at kunne hæve kvaliteten i vores ydelser.

Derudover er vi en arbejdsplads for ca. 65 medarbejdere, hvor der er fokus på trivsel, faglighed, udvikling af kompetencer, samt et godt arbejdsmiljø. Det skal være rart, sikkert og udfordrende at være ansat hos os. Arbejdsmiljøet styrkes gennem daglig dialog i centeret og gennem et systematisk arbejde i MED-organisationen.


Find vej


Del siden