Velkommen til Center for Socialt Udsatte

Vores akuttilbud


Akuttelefon
Natherberg
Opsøgende Gadeteam

Vores boformer


Bofællesskab
Forsorgshjem
Efterforsorg/Bostøtte

Vores sundhedstilbud


Stofrådgivningen
Mobilsygeplejen
Motion og Samvær
Socialtandplejen
Social Tandpleje logo

Vores væresteder


Stoffrit værested Kornbakken
Værestedet Café Håbet

Kontakt


Center for Socialt Udsatte
Marskvej 22B
4700 Næstved

Telefon: 5588 2170

Åbningstider i administrationen:

Mandag til torsdag 08.00-15.00 og Fredag 08.00-13.00

Salg af Hus Forbi:
Mandag – fredag: 9.00 – 12.00

Salg af Hus Forbi genoptages d. 10. maj 2021

Skriv til os med digital post (kræver NemID)

Digital post borger / Virksomhed

CVR: 29189625

EAN: 5798007291617


Find vej


Del siden på