Velkommen til Center for Socialt Udsatte

Vores akuttilbud


Akuttelefon
Natherberg
Opsøgende Gadeteam

Vores boformer


Bofællesskabet
Forsorgshjemmet
Efterforsorg/Bostøtte

Vores væresteder


Stoffrit værested Kornbakken
Værestedet Café Håbet

Vores sundhedstilbud


Stofrådgivningen
Mobilsygeplejen
Socialtandplejen

Kontakt


Center for Socialt Udsatte
Marskvej 22B
4700 Næstved

Telefon: 5588 2170

Åbningstider i administrationen:
Mandag til torsdag 08.00-15.00 og Fredag 08.00-13.00

Salg af Hus Forbi:
Mandag–fredag: 9.00–12.00

Salg af Hus Forbi er genoptaget

Skriv til os med digital post (kræver NemID)

Digital post borger / Virksomhed

CVR: 29189625

EAN: 5798007291617


Find vej


Del siden på